Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub masz pytania dotyczące oświadczenia naszej witryny, prosimy o kontakt z nami drogą mailową pod adresem [email protected].

Oświadczenia dotyczące Wp Poczta

Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie internetowej – https://wppoczta.net.pl/ – są publikowane w dobrej wierze i w celach ogólnoinformacyjnych. Wp Poczta nie udziela żadnych gwarancji co do kompletności, rzetelności i dokładności tych informacji. Korzystanie z informacji zamieszczonych na tej stronie (Wp Poczta) odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Wp Poczta nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty i/lub szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Z naszej witryny można odwiedzać inne strony internetowe, klikając na linki prowadzące do zewnętrznych stron. Choć dokładamy starań, aby zapewnić tylko jakościowe linki do użytecznych i etycznych stron internetowych, nie mamy kontroli nad treścią i charakterem tych stron. Linki te do innych stron internetowych nie oznaczają rekomendacji co do wszystkich treści znajdujących się na tych stronach. Właściciele witryn i treści mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia, co może nastąpić, zanim będziemy mieli okazję usunąć link, który mógłby „wygasnąć”.

Prosimy także mieć świadomość, że opuszczając naszą stronę, inne strony mogą mieć inne polityki prywatności i warunki, które wykraczają poza naszą kontrolę. Upewnij się, że sprawdzisz Polityki Prywatności tych stron, a także ich „Regulamin” przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności biznesowej lub przekazywaniem jakichkolwiek informacji.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na nasze oświadczenie i zgadzasz się z jego warunkami.

Aktualizacja

Jeśli dokonamy aktualizacji, zmian lub wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie, zmiany te zostaną wyraźnie opublikowane tutaj.